Aurkitzen, hornitzen ari garen denbora luzea, bizitza iraunkorra (EOL) eta osagai elektroniko zahark